• انجمن مطالعات تمبرشناسی ایران در سال ۱۹۴۸ توسط جمعی از تمبرشناسان ایرانی و خارجی پایه‌گذاری شد. این انجمن مقالات بسیار ارزشمند و تحقیقات فراوانی را در مورد تمبرهای ایران انجام داده است. همچنین بولتن‌هایی را برای اعضای مختلف چاپ می‌کنند و در حال تهیه یک کاتالوگ جامع در زمینه تمبرشناسی ایران نیز می‌باشند.

    تعداد زیادی از مجموعه داران مطرح ایران مانند دکتر دادخواه، آقای فریدون نوین فرح بخش، آقای خورشید (ایشان مدتی بعنوان رئیس انجمن فعالیت می‌کرده)، آقای شریفیان و غیره عضو این انجمن بوده‌اند. این گروه در سال ۱۹۷۰ در خارج از انگلیس گواهی تاییدیه برای تمبرهای ایران صادر می‌کرده است ولی به دلایلی بعدها متوقف شد...