کارت ویزیت رضا حمکت

شناسه 1508

1,000,000
استان تهران - تهران
هزینه ارسال : رایگان
تاریخ عضویت : 1399-06-02
سیاستمدار کهنه کار دوره قاجار وپهلوی
ملقب به سردار فاخر
رئیس چند دوره مجلس شورای ملی
نخست وزیر برای مدت چند روز وسپس استعفا

  • وضعیت معیوب
  • دوره دوره پهلوی
لطفاً سوال خود را مورد کالا اینجا ثبت نمایید تا برای فروشنده ارسال شده و پاسخ شما را بدهد.
همچنین اگر درخواست تخفیف کنید و تایید شود، کالا با قیمت پیشنهادی به سبد خرید شما افزوده خواهد شد.
پیامهای حاوی اطلاعات تماس حذف می‌گردند و تکرار آن سبب تعلیق کد کاربری خواهد شد.

ورود

اقلام مشابه

بارنامه قدیمی

750,000
کارت واکسن دوره پهلوی

110,000
رسید سهم امام مربوط به امام خمینی

430,000
بارنامه تجاری

700,000
قبض جریمه

25,000
اعلان استخدام سوار برای دیویزیون قزاق

900,000
کارت ورود به جلسه

220,000

ثبت نظر

سوال از فروشنده