پاکت نامه قدیمی رضا شاهی

شناسه 376

63,756
استان تهران - تهران
هزینه ارسال : 15,000
تاریخ عضویت : 1399-10-07
پاکت ارسالی از قم به تهران
از طرف سید اسماعیل لاجوردی زاده
خطاب به حاج میرزا محمدعلی آقا
با نرخ 6 شاهی
مصرف 2 عدد 3 شاهی تاجگذاری

  • وضعیت سالم
  • دوره پهلوی اول
لطفاً سوال خود را مورد کالا اینجا ثبت نمایید تا برای فروشنده ارسال شده و پاسخ شما را بدهد.
همچنین اگر درخواست تخفیف کنید و تایید شود، کالا با قیمت پیشنهادی به سبد خرید شما افزوده خواهد شد.
پیامهای حاوی اطلاعات تماس حذف می‌گردند و تکرار آن سبب تعلیق کد کاربری خواهد شد.

ورود

اقلام مشابه

ثبت نظر

سوال از فروشنده