پاکت نامه قدیمی رضا شاهی با مهر صندوق

شناسه 405

73,319
استان تهران - تهران
هزینه ارسال : 15,000
تاریخ عضویت : 1399-10-07
پاکت ارسالی از اصفهان به تهران
از طرف عباسعلی
خطاب به حاجی میرزا محمد تاجر اصفهانی
با نرخ 6 شاهی
مصرف 1 عدد 6 شاهی تاجگذاری
با مهر صندوق اصفهان
به تاریخ 1307 شمسی

  • وضعیت سالم
  • دوره پهلوی اول
لطفاً سوال خود را مورد کالا اینجا ثبت نمایید تا برای فروشنده ارسال شده و پاسخ شما را بدهد.
همچنین اگر درخواست تخفیف کنید و تایید شود، کالا با قیمت پیشنهادی به سبد خرید شما افزوده خواهد شد.
پیامهای حاوی اطلاعات تماس حذف می‌گردند و تکرار آن سبب تعلیق کد کاربری خواهد شد.

ورود

اقلام مشابه

ثبت نظر

سوال از فروشنده