پاکت نامه قدیمی رضا شاهی با مهر صندوق

شناسه 368

73,319
استان تهران - تهران
هزینه ارسال : 15,000
تاریخ عضویت : 1399-10-07
پاکت تجاری ارسالی از همدان به اصفهان
از طرف حاجی شریف دباغ
با نرخ 6 شاهی
مصرف 3 عدد 2 شاهی تاجگذاری
با مهر صندوق همدان
به سال 1348 قمری

  • وضعیت سالم
  • دوره پهلوی اول
لطفاً سوال خود را مورد کالا اینجا ثبت نمایید تا برای فروشنده ارسال شده و پاسخ شما را بدهد.
همچنین اگر درخواست تخفیف کنید و تایید شود، کالا با قیمت پیشنهادی به سبد خرید شما افزوده خواهد شد.
پیامهای حاوی اطلاعات تماس حذف می‌گردند و تکرار آن سبب تعلیق کد کاربری خواهد شد.

ورود

اقلام مشابه

نامه بر روی سربرگ کمیاب به نظام السلطنه

به همراه پاکت

1,050,000

ثبت نظر

سوال از فروشنده